SARSIL® ZMYWACZ

SARSIL® ZMYWACZ

Środek do usuwania zabrudzeń z żywicy

SARSIL ®  zmywacz jest preparatem opartym na mieszaninie estrów i rozpuszczalników.
Stosowanie
Preparatu nie należy rozcieńczać. Na powierzchnię przeznaczoną do wyczyszczenia należy nałożyć SARSIL ®  zmywacz pędzlem lub ściereczką.  Pozostawić na 2 – 5 min. aby płyn wniknął w  żywicę,  a  następnie wyczyścić szczotką lub szorstką gąbką. Po  usunięciu żywicy osuszyć powierzchnię chłonną szmat – ką, a    następnie umyć dokładnie wodą z  dodatkiem detergentu (np. płynu do mycia naczyń). W  razie konieczności  zabieg powtórzyć do całkowitego usunięcia zabrudzeń.
Uwaga!  Środek o  właściwościach drażniących, dlatego  należy chronić oczy i  skórę. Do prac używać rękawic gumowych. Chronić przed dziećmi. Zachować ogólne zasady BHP oraz inne wskazówki podane na etykiecie.
Przeznaczenie:
SARSIL ®  zmywacz jest preparatem przeznaczonym do  usuwania pozostałości po wyrobach opartych na żywi – cach  silikonowych,  akrylowych,  oraz  dyspersjach  polimerowych, takich jak m.in. silikonowe impregnaty wodne  i  rozpuszczalnikowe  SARSIL ® ,  farby  silikonowe,  farby  w  aerozolu, itp. Polecany do usuwania zanieczyszczeń  z  płytek  ceramicznych,  kamiennych,  klinkierowych,  lastryko, kamieni naturalnych polerowanych i  szlifowanych,  szkła, stali. Nie zaleca się stosowania na powierzchnie  z  tworzyw sztucznych lub lakierowane. W  razie wątpliwości  przed  właściwym  zastosowaniem  należy  wyko – nać próbę czyszczenia na niewielkiej powierzchni celem  sprawdzenia czy preparat nie ma negatywnego działania  na czyszczone podłoże.