SARSIL ® W

SARSIL® W

Dwuskładnikowy środek do hydrofobizacji i wzmacniania podłoża

SARSIL® W jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.
Cechy charakterystyczne:
  • wzmacnia strukturalnie i  na wiele lat zabezpiecza powierzchnie przed wnikaniem wody,
  • wpływa na wzrost odporności mechanicznej i  podwyższa mrozoodporność,
  • głęboko i  równomiernie penetruje w  podłoże, tworząc  warstwę ochronną o  doskonałej odporności na czynniki  atmosferyczne, promieniowanie UV i  wiele czynników  chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe”podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny ko – lor materiału,
  • redukuje  skłonność  do  zabrudzeń  i  ułatwia  samo – oczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat  estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zabezpiecza przed powstawaniem grzybów i  porostów,
  • w  przypadku  ścian  zewnętrznych  zwiększa  izolacyjność cieplną.
Przeznaczenie:
Sarsil ®  W   przeznaczony jest do wzmacniania i  równoczesnej  hydrofobizacji  tynków  cementowo-wapiennych  i  każdego rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów  stosowanych w  budownictwie, głównie: piaskowców drobno  i    gruboporowatych,  kamienia  wapiennego,  różnego  rodzaju cegieł, dachówki, kostki brukowej. Doskonały do  konserwacji i  wzmacniania starych, zniszczonych elewacji obiektów zabytkowych i  pomników. Środek można stosować na wszystkich elementach mostowych konstrukcji  betonowych,  żelbetowych  i  sprężonych  wymagających  ochrony  antykorozyjnej.  Charakteryzuje  się  doskonałą  penetracją,  nasyca  strukturalnie  materiał  bez  uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie  wodochłonności i  wzrost odporności mechanicznej. Za – impregnowany materiał cechuje znacznie podwyższona  mrozoodporność i  odporność na krystalizacyjne ciśnienie  soli rozpuszczalnych w  wodzie. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu  impregnacji.  Preparat  nie  powoduje  wybłyszczenia  ani  zmiany  struktury  powierzchni  impregnowanej.  W  przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać  nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu  usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Przygotowanie podłoża Podstawowym  warunkiem  właściwie  wykonanej  impre – gnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia pod – łoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie poro – wata, gładka, oczyszczona z  brudu, soli, obcych warstw  i porostów, a  zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche. Nowe tynki cementowo-wapienne, beton należy impregnować nie wcześniej  niż po upływie 21–28 dni od wykonania tych prac, natomiast spoiny w  elewacjach kamiennych po ich całkowitym  wyschnięciu. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6  dni. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane (np. szyby, błyszczą – ce części metalowe, polerowane kamienie, drewno itp.).  W   przypadku  zanieczyszczenia  należy  je  natychmiast  zmyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil ®  zmywacz.

Nakładanie:

Przed przystąpieniem do impregnacji należy do Sarsilu ® W  dodać 4% Utwardzacza W  (40 g + 1000 g Sarsilu ®  W)  i  dokładnie  wymieszać.  Tak  przygotowaną  mieszaninę  zaleca się zużyć w  ciągu 7 dni. Prace należy prowadzić  w  warunkach suchej, bezdeszczowej pogody, przy temperaturze od +5 do +30°C i  względnej wilgotności powietrza do 80%. Przy niższej temperaturze efekt hydrofobowy, a  zwłaszcza efekt wzmocnienia jest opóźniony.  Impregnację należy wykonać przy użyciu pędzla, wałka  lub natryskowo. Impregnację dachówki ceramicznej szkliwionej  należy  przeprowadzić  po  wcześniejszym  wykonaniu próby. Biorąc pod uwagę; rodzaj, porowatość oraz  stopień zwietrzenia materiału, impregnację należy wyko – nać minimum dwukrotnie metodą „mokre na mokre”

Wydajność:

ok.1,5 m 2  z  1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki nakładania.