SARSIL® ME-60

SARSIL® ME-60

Hydrofobizująca emulsja do betonu, powłok malarskich i tynków

SARSIL ®  ME-60 jest wodną emulsją silikonową na bazie  silanów i polisiloksanów.
Cechy charakterystyczne:
  • zapewnia efekt perlenia wody na powierzchni,
  • nadaje właściwości hydrofobowe impregnowanym materiałom budowlanym,
  • zapobiega tworzeniu się wykwitów solnych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • ułatwia samooczyszczanie powierzchni,
  • nie zmienia wyglądu hydrofobizowanej powierzchni.
Przeznaczenie:
SARSIL ®  ME-60 jest wodorozcieńczalną emulsją silikonową przeznaczoną do hydrofobizacji w  masie wyrobów  wykonanych z  zapraw cementowych. Stosowana jest również jako dodatek hydrofobizujący do wodnych materiałów  powłokowych:
  • farb: silikonowych, akrylowych, dyspersyjno-krzemianowych oraz farb do wnętrz
  • tynków:  silikonowych,  akrylowych,  dyspersyjno-krzemianowych
  • mas wzmacniających, wypełniających, szpachli
  • impregnatów: do ochrony powierzchni materiałów budowlanych
Stosowanie:

Do wyrobów na bazie cementu: Emulsja SARSIL ®  ME-60 stosowana jest jako dodatek do  betonowej masy zarobowej. Zalecana ilość – od 0,5 do  1,5% wag. w  stosunku do masy cementu. Optymalną ilość  należy ustalić na podstawie prób. Emulsję można dodawać bez rozcieńczenia do mieszanki na etapie dodawania  wody. Można ją również przed wdozowaniem rozcieńczyć  wodą zarobową w stosunku 1:1.

Do systemów powłokowych:

Emulsję należy dodawać w  ilości 1-3% wag. do farb, tynków, impregnatów. Emulsja poprawia własności użytkowe  finalnych produktów, jak np. wodoodporność, przepuszczalność pary wodnej i  CO 2  oraz wzmacnia efekt antyroszeniowy.  SARSIL ®  ME-60 w  postaci nierozcieńczonej można dodawać do wodnych materiałów powłokowych zarówno pod – czas ich produkcji, jak i do wyrobu finalnego.