SARSIL® ME-25

SARSIL® ME-25

Silikonowa emulsja do impregnacji powierzchniowej  i uszlachetniania mas tynkarskich

Sarsil  ®  ME-25 jest wodną emulsją silikonową z niewielką  domieszką rozpuszczalnika.
Cechy charakterystyczne:
 • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele  lat,
 • równomiernie penetruje w  podłoże, tworząc warstwę  ochronną o  doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i  wiele czynników chemicznych,
 • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
 • ożywia naturalną barwę materiału,
 • redukuje  skłonność  do  zabrudzeń  i  ułatwia  samo – oczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat  estetycznego wyglądu powierzchni,
 • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów,
 • jako dodatek lub spoiwo poprawia własności użytkowe  tynków i finalnych produktów,
 • przyjazny dla środowiska
Przeznaczenie:
Sarsil ®   ME-25  stosowany  jest  jako  dodatek  uszlachetniający w  produkcji różnego rodzaju tynków fasadowych,  jako  spoiwo  w  produkcji  farb  oraz  jako  środek  do  powierzchniowej hydrofobizacji porowatych materiałów budowlanych, takich jak: tynki cementowo-wapienne i  akrylowe (w  systemach dociepleń), beton, bloczki gipsowe,  dachówki, cegła silikatowa. Trwale chroni przed wilgocią,  zabezpiecza kolorowe powłoki fasadowe przed płowieniem. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej  do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie  powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W  przypadku podłoży nisko-chłonnych  nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Sarsil ®  ME-25 może być stosowany jako:

 • dodatek uszlachetniający w  produkcji różnego rodzaju tynków fasadowych, dodawany do mas tynkarskich  w postaci nierozcieńczonej w ilości od 0,4 do 0,7%,
 • dodatkowe spoiwo silikonowe w  produkcji farb, doda – wany w ilości do 10 %,
 • środek do zewnętrznej powierzchniowej impregnacji po  uprzednim rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:5 do 1:6.

 

Impregnacja powierzchniowa – przygotowanie pod – łoża

Podstawowym  warunkiem  właściwie  przeprowadzonej  impregnacji  jest  odpowiednio  przygotowana  powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie  porowata, czysta, sucha, a  zwłaszcza nie zatłuszczona.  Nowe  tynki  cementowo-wapienne  i  akrylowe  oraz  beton   można impregnować nie wcześniej niż po 21–28 dniach od  ich wykonania. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6  dni. Zaleca się, aby prace impregnacyjne wykonywać przy  suchej pogodzie w  temperaturze od +5 do +30°C. Przed  przystąpieniem do pracy należy starannie zabezpieczyć  wszystkie  powierzchnie,  które  nie  będą  impregnowane  (np. szyby, części metalowe, drewniane, polerowane ka – mienie  itp.).W  przypadku  ich  zabrudzenia  natychmiast  przemyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil ®  zmywacz.

Nakładanie:

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka,  natrysku,a  także  przez  zanurzenie  małych  elementów  w  roztworze gotowym na ok. 5 minut. Zaleca się przeprowadzenie dwukrotnej impregnacji w  krótkich odstępach  czasu metodą „mokre na mokre”. Drugą warstwę nakładać w     zależności od temperatury otoczenia i  porowatości  materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki  powierzchnia jest wilgotna. Impregnowana powierzchnia  powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:

7–12 m 2  z  1 kg koncentratu rozcieńczonego wodą w  po – danych wyżej proporcjach i  dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności impregnowanego materiału i techniki nanoszenia.