SARSIL® ME-05/G

SARSIL® ME-05/G

Wodna emulsja silikonowa do zabezpieczania materiałów budowlanych  przed wilgocią i degradacją powodowaną przez mikroorganizmy

Sarsil  ®  ME-05/G jest wodną emulsją silikonową z  niewielką domieszką rozpuszczalnika oraz dodatkiem środka zabezpieczającego powierzchnie przed degradacją powodowaną przez mikroorganizmy .
Cechy charakterystyczne:
  • zabezpiecza przed degradacją powodowaną przez glony, mchy i pleśnie,
  • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powłoki na wiele  lat,
  • równomiernie  penetruje  w  podłoże,  tworząc  warstwę  ochronną o  doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i  wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • ożywia naturalny kolor materiału,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i  ułatwia samooczyszczanie  materiału  pod  wpływem  opadów  atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni,
  • doskonały do impregnacji tynków w  systemach dociepleń,
  • przyjazny dla środowiska,
  • gotowy do nanoszenia i łatwy w aplikacji
Przeznaczenie:
Sarsil  ®  ME-05/G jest emulsją silikonową z  dodatkiem środka, który zabezpiecza materiały budowlane przed wilgocią  i  zniszczeniami  spowodowanymi  przez  mikroorganizmy  (bakterie, grzyby glony). Stosowany na powierzchnie na – rażone  na  wilgoć  czy  atak  mikroorganizmów,  zapewnia  ich  trwałą  ochronę.  Doskonały  do  ochrony  przeciwwilgociowej:  tynków  cementowo-wapiennych  i  akrylowych  (w   systemach dociepleń) oraz porowatych materiałów budowlanych, takich jak: bloczki gipsowe, beton komórkowy,  dachówka  cementowa,  cegła  silikatowa.  Zalecane  jest  przeprowadzenie  próby  aplikacyjnej  do  oceny  ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej.  W  przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji
Stosowanie:

Podstawowym  warunkiem  właściwie  przeprowadzonej  impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia  podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie poro – wata, czysta, sucha, a  zwłaszcza nie zatłuszczona. Stare  i  zanieczyszczone podłoża oczyścić mechanicznie z  bru – du, grzybów, glonów, mchu i  porostów. Jeżeli istnieje po – trzeba, zmyć wodą, najlepiej metodą ciśnieniową. Podłoża  nowe  przeznaczone  do  impregnacji  dokładnie  oczyścić  z  kurzu i  pyłu. Nowe tynki cementowo-wapienne i  akrylowe oraz beton można impregnować nie wcześniej niż po  21–28 dniach od wykonania tych prac. Podłoża naprawiane zaprawami lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po upływie 6 dni. Zaleca się aby prace impregnacyjne wykonywać przy suchej pogodzie w  temperaturze od  +5 do +30°C. Przed przystąpieniem do prac należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą  impregnowane  (np.szyby,  części  metalowe,  drewniane,  polerowane kamienie itp.). W  przypadku ich zabrudzenia  natychmiast przemyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil ® zmywacz.

Nakładanie:

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, natrysku,  a  także przez zanurzenie małych elementów w  roztworze  gotowym na ok. 5 minut. Zaleca się przeprowadzenie dwu – krotnej impregnacji w  krótkich odstępach czasu metodą  „mokre na mokre”. Drugą warstwę nakładać w  zależności  od temperatury otoczenia i  porowatości materiału nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest  wilgotna. Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie

Wydajność:

1,5–3 m 2  z  1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności impregnowanego materiału, porowatości i techniki nanoszenia.