SARSIL® KLINKIER

SARSIL® KLINKIER

SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Silikonowy środek do impregnacji klinkieru

Cechy charakterystyczne:
  • doskonale impregnuje powierzchnię klinkieru, nadając  jej własności hydrofobowe
  • penetruje w  podłoże, tworząc warstwę ochronną, odporną na czynniki atmosferyczne promieniowanie UV  i wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i  ułatwia samooczyszczanie elewacji pod wpływem opadów atmosferycznych,
  • zwiększa mrozoodporność,
  • uszlachetnia powierzchnię i intensyfikuje barwę,
  • zmniejsza wykwity i zapobiega ich powstawaniu,
  • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów
Przeznaczenie:
SARSIL ®  klinkier jest nowoczesnym preparatem silikonowym przeznaczonym do impregnacji cegły i  płytek klinkierowych na elewacjach, ogrodzeniach, murkach, słupkach  itp. Impregnacja uszlachetnia i  ożywia barwę, a  efekt hydrofobowy zapewnia długotrwałą ochronę klinkieru przed  niszczącym działaniem wilgoci. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu  impregnacji.  Preparat  nie  powoduje  wybłyszczenia  ani  zmiany  struktury  powierzchni  impregnowanej.  W  przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać  nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu  usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Powierzchnie przeznaczone do impregnacji należy dokładnie oczyścić wodą. W  przypadku trudno usuwalnych  zabrudzeń zaleca się użycie środka chemicznego Sarsil ® czyścik. Środek ten należy stosować zgodnie z  zaleceniami, w  odpowiednim rozcieńczeniu wodą w  proporcjach  podanych na etykiecie lub karcie technicznej tego pro – duktu. SARSIL ®  klinkier nanosić na suchą powierzchnię  w  warunkach suchej, bezdeszczowej pogody w  temperaturze  od  +5  do  +30°C.  Impregnację  klinkieru  należy  przeprowadzić po wykonaniu spoinowania i  całkowitym  wyschnięciu  fug.  Przed  przystąpieniem  do  impregnacji  elewacji budynku należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane: okna,  drzwi, parapety. W  przypadku ich zanieczyszczenia na – leży je natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem  Sarsil ®  zmywacz. Roztwór impregnacyjny powinien wniknąć całkowicie w  obrabianą powierzchnię. Aby zapobiec  jego  zaschnięciu,  nadmiar  na  powierzchni  należy  starannie zetrzeć szmatką. Nie impregnować powierzchni  nie  chłonnych  (np.  klinkier  szkliwiony)  lub  wilgotnych.

Nakładanie:

Impregnację  można  wykonać  przy  użyciu  pędzla,  wał – ka  lub  natryskowo.  Zaleca  się  dwukrotną  impregnację  w  krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”.  Drugą  warstwę nakładać  w  zależności  od temperatury  otoczenia nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopó – ki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być  nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:

2,5-5  m 2   z   1  kg  przy  dwukrotnej  impregnacji.  Zużycie  środka zależy od chłonności materiału i  techniki nakładania.