SARSIL® KAMIEŃ

SARSIL® KAMIEŃ

SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Silikonowy środek do impregnacji klinkieru

Cechy charakterystyczne:
  • doskonale zabezpiecza hydrofobowo powierzchnie materiałów przed wnikaniem wody opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,
  • podwyższa mrozoodporność,
  • równomiernie penetruje w  podłoże, tworząc warstwę  ochronną o  doskonałej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i  wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
  • redukuje  skłonność  do  zabrudzeń  i  ułatwia  samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat  estetycznego wyglądu powierzchni.
Przeznaczenie:
SARSIL ®   kamień  przeznaczony  jest  do  hydrofobizacji  kolorowych sztukaterii betonowych barwionych w  masie  oraz naturalnych kolorowych kamieni elewacyjnych. Cha – rakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca struktural – nie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie  na  radykalne  obniżenie  wodochłonności.  Zaimpregno – wany  materiał  cechuje  znacznie  podwyższona  mrozo – odporność i  odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli  rozpuszczalnych w  wodzie. Preparat intensyfikuje barwę  impregnowanego  kamienia.  Efekt  intensyfikacji  barwy  w  dużym stopniu zależy od naturalnej barwy impregnowanego podloża oraz jego chłonności. Podłoża o  ciemnych barwach i  niskochłonne (typu granit płomieniowany)  ulegają  intensywniejszemu  wybarwieniu  niż  materiały  chłonne i  jasne (piaskowiec, wapień). Zalecane jest prze – prowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego  efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia  ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W  przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozostawiać  nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu  usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Podstawowym  warunkiem  właściwie  wykonanej  impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie porowata, oczyszczona z  brudu, soli, obcych warstw i  porostów,  a  zwłaszcza  nie  zatłuszczona.  Podłoże  do  impregnacji  musi być całkowicie suche. Świeży beton można impregnować nie wcześniej niż po upływie 21–28 dni, natomiast  spoiny w  elewacjach kamiennych po ich całkowitym wy – schnięciu.  Przed  przystąpieniem  do  impregnacji  elewacji  budynków  należy  starannie  zabezpieczyć  wszystkie  powierzchnie,  które  nie  będą  impregnowane  (np.  szyby,  błyszczące  części  metalowe,  polerowane  kamienie,  drewno  itp.).  W  przypadku  zanieczyszczenia  należy  je  natychmiast zmyć benzyną lakową lub środkiem Sarsil ® zmywacz.

Nakładanie:

Impregnację  można  wykonać  przy  użyciu  pędzla,  wał – ka  lub  natryskowo.  Zaleca  się  dwukrotną  impregnację  w  krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”.  Drugą  warstwę nakładać  w  zależności  od temperatury  otoczenia nie później niż po upływie 30 minut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być  nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:

2-3m2  z  1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka  zależy od chłonności materiału i techniki nakładania.