SARSIL® H-16/S

SARSIL® H-16/S

SARSIL® H-16S jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Silikonowy środek do zabezpieczania elewacji przed wilgocią
oraz degradacją powodowaną przez mikroorganizmy
Cechy charakterystyczne:
  •  zabezpiecza przed degradacją powodowaną przez glony, mchy i pleśnie,
  • równomiernie penetruje w  podłoże, tworząc warstwę  ochronną o  doskonałej odporności na niszczące działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV  i wiele czynników chemicznych,
  • doskonale zabezpiecza powłoki przed wnikaniem wody  opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny ko – lor materiału,
  • redukuje  skłonność  do  zabrudzeń  i  ułatwia  samo – oczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat  estetycznego wyglądu powierzchni,
  • w  przypadku  ścian  zewnętrznych  zwiększa  izolacyjność cieplną,
  • prosty i łatwy w aplikacji
Przeznaczenie:
SARSIL ®   H-16S  jest  preparatem  silikonowym  zawierającym  środek,  który  zabezpiecza  powierzchnie  impregnowane  przed  degradacją  powodowaną  przez  mikro – organizmy, głównie: bakterie, grzyby, glony. Stosowany  na powierzchnie narażone na wilgoć czy atak mikroorganizmów,  zapewnia  ich  trwałą  ochronę.  Polecany  do  stosowania na zewnątrz budynków głównie na materiały  takie  jak:  beton,  tynk  cementowo-wapienny,  dachówka  ceramiczna i  cementowa, okładziny z  piaskowca, cegła  silikatowa, wypalana i  klinkierowa, gips, kostka brukowa.  Zalecane  jest  przeprowadzenie  próby  aplikacyjnej  do  oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie po – woduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni  impregnowanej.  W  przypadku  podloży  niskochłonnych  nie należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Podstawowym  warunkiem  właściwie  wykonanej  impre – gnacji  jest  odpowiednio  przygotowana  powierzchnia  podłoża. Powierzchnia ta powinna być równomiernie po – rowata, czysta i  gładka, a  zwłaszcza nie zatłuszczona.  Stare i  zanieczyszczone podłoża oczyścić mechanicznie  z  brudu, grzybów, glonów i  mchu. Jeżeli istnieje potrze – ba, zmyć wodą, najlepiej metodą ciśnieniową. Podłoże  do impregnacji musi być całkowicie suche. Nowe tynki  cementowo-wapienne,  beton  można  impregnować  nie  wcześniej niż po upływie 21–28 dni od wykonania prac,  natomiast spoiny w  elewacjach kamiennych po ich całkowitym  utwardzeniu.  Podłoża  naprawiane  zaprawami  lub  szpachlówkami  typu  PCC  można  impregnować  po  upływie  6  dni.  Hydrofobizację  Sarsilem ®   H-16S  należy  prowadzić  w  warunkach  suchej,  bezdeszczowej  pogo – dy, przy temperaturze od +5 do +30°C. Impregnację dachówki ceramicznej szkliwionej należy przeprowadzić po  wcześniejszym wykonaniu próby. Przed przystąpieniem  do impregnacji elewacji budynków należy starannie zabezpieczyć wszystkie powierzchnie, które nie będą impregnowane  (np.  szyby,  błyszczące  części  metalowe,  polerowane kamienie, drewno itp.). W  przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową  lub środkiem Sarsil ®  zmywacz.

Nakładanie:

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka  lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w  krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”. Drugą  warstwę nakładać w  zależności od temperatury otoczenia  i  porowatości materiału nie później niż po upływie 30 mi – nut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia  powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:

3–5 m 2  z  1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki nakładania.