SARSIL® H-14/R

SARSIL® H-14/R

Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych

SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych
w rozpuszczalniku.
Cechy charakterystyczne:
  • równomiernie  penetruje  w  podłoże,  tworząc  warstwę  ochronną o  doskonałej odporności na niszczące działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV  i wiele czynników chemicznych,
  • doskonale zabezpiecza powłoki przed wnikaniem wody  opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny ko – lor materiału,
  • redukuje  skłonność  do  zabrudzeń  i  ułatwia  samo – oczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat  estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów,
  • w  przypadku ścian zewnętrznych zwiększa izolacyjność  cieplną,
  • prosty i łatwy w aplikacji
Przeznaczenie:
Sarsil  ®  H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji na zewnątrz budynków; murów, tynków cementowo-wapiennych i  porowatych materiałów budowlanych  takich jak: beton, dachówka ceramiczna, różnego rodzaju  cegła, gips, wapień, piaskowiec drobno- i  gruboporowaty,  niepolerowany granit i  marmur. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych,  inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. Sarsil ®  H-14/R można stosować na wszystkich elementach  mostowych  konstrukcji  betonowych,  żelbetowych  i sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej.W  przypadku podłoży nisko-chłonnych nie  należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu.  Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Podstawowym  warunkiem  właściwie  wykonanej  impre – gnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia pod – łoża. Powierzchnia  ta  powinna  być  równomiernie  porowata  i czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche. Nowe  tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować  nie  wcześniej  niż  po  upływie  21–28  dni  od  wykonania  prac, natomiast spoiny w  elewacjach kamiennych po ich  całkowitym  utwardzeniu.  Podłoża  naprawiane  zaprawa – mi lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po  upływie 6 dni. Hydrofobizację Sarsilem ®  H-14/R należy  prowadzić w  warunkach suchej, bezdeszczowej pogody  przy temperaturze od +5 do +30°C przy względnej wilgotności  powietrza  do  80%.  W  przypadku  niskochłonnych  materiałów (granit, marmur) niewchłoniętą warstwę impregnatu należy usunąć przed jej wyschnięciem. Impregnację  dachówki ceramicznej szkliwionej należy przeprowadzić  po wcześniejszym wykonaniu próby.

Ważne:

Preparat  przeznaczony  jest  do  stosowania  na   zewnątrz budynków. Impregnacja materiałów wewnątrz  budynków  wymaga  zachowania  okresów  sezonowania  do czasu zaniku zapachu impregnatu. Przed przystąpieniem do impregnacji elewacji budynków należy starannie  zabezpieczyć  wszystkie  powierzchnie,  które  nie  będą  impregnowane (np. szyby, błyszczące części metalowe,  polerowane kamienie, drewno itp.). W  przypadku zanieczyszczenia należy je natychmiast zmyć benzyną lakową  lub środkiem Sarsil ®  zmywacz.

Nakładanie:

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka  lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w  krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”. Drugą  warstwę nakładać w  zależności od temperatury otoczenia  i  porowatości materiału nie później niż po upływie 30 mi – nut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia  powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:

1,5–3,5 m 2  z  1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie  środka zależy od chłonności materiału i  techniki nakładania.