SARSIL® G-50

SARSIL® G-50

Silikonowa emulsja do hydrofobizacji w masie wyrobów gipsowych.

Sarsil ®  G-50 jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją  na bazie reaktywnych polisiloksanów.
Cechy charakterystyczne:
  •  zapewnia efekt hydrofobowy wyrobom z gipsu
  • zmniejsza wodochłonność do poziomu poniżej 5%
  • znacznie poprawia odporność na czynniki atmosferyczne i biologiczne
  • bardzo dobrze miesza się z masą zarobową
  • łatwy w stosowaniu (środek jednoskładnikowy)
Przeznaczenie:
Emulsja SARSIL ®  G-50 przeznaczona jest do hydrofobizacji w  masie wyrobów wykonanych z  gipsu (sztukateria,  płyty kartonowo-gipsowe). Emulsja zmniejsza wodochłonność wyrobów gipsowych do poziomu poniżej 5% wagowych. SARSIL ®  G-50 zawiera aktywny polimer, który chemicznie  wiąże się ze składnikami gipsu, zapewniając hydrofobowość utwardzonej mieszanki.
Stosowanie:

Emulsja SARSIL ®  G-50 przeznaczona jest do stosowania  jako dodatek do gipsowej masy zarobowej. Zaleca się do – dawanie jej w  ilości od 0,2 do 0,5 części wagowych na 100  części gipsu. Optymalną ilość należy ustalić na podstawie  przeprowadzonych  prób  wstępnych,  gdyż  skuteczność  impregnacji zależy od składu masy gipsowej, rodzaju gipsu i   stosunku woda/gips oraz obecności w  masie gipsowej  dodatków takich, jak np. celuloza lub skrobia. SARSIL ® G-50 stosować jako dodatek do wody zarobowej. Emulsję  należy dokładnie wymieszać z  wodą przed wykonaniem  mieszanki gipsowej do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Użycie  Sarsilu ®   G-50  do  powierzchniowej  impregnacji  sztukaterii gipsowych nie jest rekomendowane.

SARSIL ®  G-50 może przyśpieszyć wiązanie gipsu.