SARSIL® CZYŚCIK

SARSIL® CZYŚCIK

Preparat do chemicznego czyszczenia elewacji

SARSIL ®  czyścik jest środkiem na bazie kwasów nieorganicznych.
Przeznaczenie:

SARSIL ®  czyścik jest preparatem służącym do chemicznego usuwania zabrudzeń z  dachówki ceramicznej oraz  z  elewacji wykonanych z  płytek ceramicznych i  klinkierowych, cegły klinkierowej i  palonej, lastriko oraz niepolerowanego granitu. Preparat skutecznie usuwa: –  zanieczyszczenia z  zapraw i  większości mas klejących  powstałych przy montażu elewacji, –  zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska typu sadza, kurz, pyły przemysłowe, rdza. Zabrudzenia te mogą po pewnym czasie pokrywać materiały budowlane trudną do usunięcia patyną, obniżającą w znacznym stopniu estetykę elewacji budynku.

 

UWAGA!  Czyszczenie preparatem SARSIL ®  czyścik na – leży wykonać przed zastosowaniem impregnatów typu  SARSIL ® .

Stosowanie:
Preparat  bezpośrednio  przed  użyciem  należy  rozcieńczyć wodą w  zależności od stopnia zabrudzenia elewacji:
  • powierzchnie silnie zabrudzone:  1  część  środka  +  3  części wody
  • powierzchnie średnio zabrudzone:  1 część środka + 5  części wody
  • powierzchnie mało zabrudzone:  1 część środka + 10  części wody.
Roztwór roboczy należy sporządzać w  naczyniach z  tworzyw sztucznych. Ze względu na obecność kwasów, w  tym  kwasu fluorowodorowego nie używać naczyń metalowych  ani szklanych. Gotowy roztwór nanosić na powierzchnie  dokładnie zwilżone wodą przy użyciu pędzla lub pistole – tu. Po upływie 5 ÷10 minut spłukać powierzchnie strumieniem ciepłej wody. Preparat nie może wyschnąć na  czyszczonej powierzchni, ponieważ po wyschnięciu po – zostawia biały osad. Dlatego nie należy czyścić preparatem powierzchni nasłonecznionych i  suchych. Na materiały polerowane preparat należy nanosić ostrożnie, gdyż  może lekko zmatowić czyszczoną powierzchnię. Przed  przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wykonać  próbę na niewielkiej powierzchni podłoża.
Wydajność:

3–10 m 2  z  1kg w  zależności od porowatości powierzchni  i stopnia zabrudzenia