SARSIL® czyścik- BRUK, KLINKIER, KAMIEŃ

SARSIL® czyścik- BRUK, KLINKIER, KAMIEŃ

Preparat do usuwania wysoleń i wykwitów

SARSIL ®  czyścik-bruk, klinkier, kamień jest płynnym środkiem na bazie kwaśnych związków organicznych do usu- wania wysoleń i  wykwitów z  kostki brukowej, klinkieru i  ka- mienia elewacyjnego oraz czyszczenia innych powierzchni  materiałów budowlanych z  nalotów cementowych, resztek  betonu, zapraw, osadu. Jest łatwo lotny i  nie pozostawia  śladów.
Stosowanie:

Preparat  należy  stosować  tylko  po  rozcieńczeniu  wodą.  Rozcieńczać należy przed użyciem zachowując proporcje  w zależności od stopnia zabrudzenia podłoża:

  • słabe zanieczyszczenia:  1 część środka + 8 części wody
  • silne zanieczyszczenia:  1 część środka + 2 części wody

Gotowy roztwór nanosić przy pomocy szczotki lub spryskiwacza (nie zawierającego elementów metalowych) na  podłoże zwilżone wcześniej wodą. Działanie środka następuje natychmiast po zetknięciu się z  zanieczyszczeniami  (wykwitami, nalotami), czego efektem jest powstanie silnej  piany  w  wyniku  reakcji  chemicznej.  Rozpuszczone  substancje należy natychmiast spłukać czystą wodą. W  przypadku bardzo starych i  mocnych zabrudzeń proces czyszczenia należy powtórzyć. Do zabezpieczenia oczyszczonej  powierzchni przed ponownym jej zabrudzeniem polecamy  po wyczyszczeniu impregnację powierzchni odpowiednio  dobranym  impregnatem  silikonowym  typu  SARSIL ® .  Impregnacja spowoduje, że kostka brukowa odzyska na długo  dawne walory estetyczne.

Uwaga!  Przed przystąpieniem do czyszczenia należy za – wsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni podłoża. Nie stosować na podłoża marmurowe i  wapienne. W  przypadku stosowania preparatu wewnątrz pomieszczeń na- leży zadbać o  dobre wietrzenie w  trakcie jego używania.  Produkt jest środkiem żrącym i  przed użyciem należy za- opatrzyć się w  rękawice gumowe i  okulary ochronne. Roztwór roboczy należy sporządzać w  naczyniach z  tworzyw  sztucznych.  Nie  stosować  metalowych  pojemników  ani  narzędzi. Zachować ogólne zasady BHP i  inne wskazówki  podane na etykiecie.

Przeznaczenie:
Środek  przeznaczony  do  usuwania  wysoleń  i  wykwitów  wapniowych,  resztek  zapraw,  betonu,  nalotów  cementowych, osadu. Polecany głównie do stosowania na kostkę  brukową, klinkier, kamień elewacyjny. Może być również  stosowany na nie otynkowany mur oraz podłoża typu: cegła  silikatowa, beton architektoniczny, itp.