SARSIL® CM-70

SARSIL® CM-70

Silikonowa emulsja do hydrofobizacji wyrobów

SARSIL ®  CM-70 jest wodną emulsją reaktywnych polisiloksanów.
Cechy charakterystyczne:
  • zapewnia efekt hydrofobowy
  • zmniejsza wodochłonność nawet o 80%
  • znacznie poprawia odporność na czynniki atmosferyczne i biologiczne
  • zmniejsza tendencję do tworzenia wykwitów
  • dobrze miesza się z masą zarobową
  • brak zagrożeń toksykologicznych
  • łatwa w stosowaniu (środek jednoskładnikowy)
Przeznaczenie:
Emulsja SARSIL ®  CM-70 przeznaczona jest do hydrofobizacji w  masie wyrobów wykonanych z  zapraw cementowych (galanteria betonowa, kostka brukowa, dachówki).  SARSIL ®  CM-70 zawiera aktywny polimer, który chemicznie wiąże się ze składnikami cementu, zapewniając hydrofobowość utwardzonej mieszanki. Emulsja znacząco  zmniejsza wodochłonność wyrobów betonowych.
Stosowanie:

Emulsja  SARSIL ®   CM-70  stosowana  jest  jako  dodatek   do betonowej masy zarobowej. Zaleca się stosowanie jej  w  ilości od 0,5 do 3 części wagowych na 100 części cementu. Optymalną ilość należy ustalić na podstawie prze – prowadzonych prób wstępnych. SARSIL ®  CM-70 można  dodawać  bez  rozcieńczania  do  mieszanki  na  każdym  etapie produkcji. Emulsję można również przed użyciem  rozcieńczyć wodą zarobową w stosunku 1:1.