SARSIL® BRUK

SARSIL® BRUK

Silikonowy środek do hydrofobizacji murów i materiałów budowlanych

SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych
w rozpuszczalniku.
Cechy charakterystyczne:
  • równomiernie  penetruje  w  podłoże,  tworząc  warstwę  ochronną o  doskonałej odporności na niszczące działanie czynników atmosferycznych, promieniowanie UV  i wiele czynników chemicznych,
  • doskonale zabezpiecza powłoki przed wnikaniem wody  opadowej lub kondensacyjnej na wiele lat,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki, natomiast ożywia naturalny kolor materiału,
  • redukuje  skłonność  do  zabrudzeń  i  ułatwia  samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych, co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat  estetycznego wyglądu powierzchni,
  • zapobiega powstawaniu grzybów i porostów,
  • w  przypadku ścian zewnętrznych zwiększa izolacyjność  cieplną,
  • prosty i łatwy w aplikacji
Przeznaczenie:
Sarsil  ®  H-14/R jest środkiem przeznaczonym do hydrofobizacji na zewnątrz budynków; murów, tynków cementowo-wapiennych i  porowatych materiałów budowlanych  takich jak: beton, dachówka ceramiczna, różnego rodzaju  cegła, gips, wapień, piaskowiec drobno- i  gruboporowaty,  niepolerowany granit i  marmur. Polecany do hydrofobizacji budowli przemysłowych, budynków mieszkalnych,  inwentarskich, ogrodzeń, tarasów itp. Doskonały do konserwacji obiektów zabytkowych i pomników. Sarsil ®  H-14/R można stosować na wszystkich elementach  mostowych  konstrukcji  betonowych,  żelbetowych  i sprężonych, wymagających ochrony antykorozyjnej. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej.W  przypadku podłoży nisko-chłonnych nie  należy pozostawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu.  Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Podstawowym  warunkiem  właściwie  wykonanej  impregnacji jest odpowiednio przygotowana powierzchnia pod – łoża. Powierzchnia  ta  powinna  być  równomiernie  porowata  i czysta, a zwłaszcza nie zatłuszczona. Podłoże do impregnacji musi być całkowicie suche. Nowe  tynki cementowo-wapienne, beton można impregnować  nie  wcześniej  niż  po  upływie  21–28  dni  od  wykonania  prac, natomiast spoiny w  elewacjach kamiennych po ich  całkowitym  utwardzeniu.  Podłoża  naprawiane  zaprawa – mi lub szpachlówkami typu PCC można impregnować po  upływie 6 dni. Hydrofobizację Sarsilem ®  H-14/R należy  prowadzić w  warunkach suchej, bezdeszczowej pogody  przy temperaturze od +5 do +30°C przy względnej wilgotności  powietrza  do  80%.  W  przypadku  niskochłonnych  materiałów (granit, marmur) niewchłoniętą warstwę impregnatu należy usunąć przed jej wyschnięciem. Impregnację  dachówki ceramicznej szkliwionej należy przeprowadzić  po wcześniejszym wykonaniu próby.

Nakładanie:

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka  lub natryskowo. Zaleca się dwukrotną impregnację w  krótkich odstępach czasu metodą „mokre na mokre”. Drugą  warstwę nakładać w  zależności od temperatury otoczenia  i  porowatości materiału nie później niż po upływie 30 mi – nut, tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia  powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:

1,5–3,5 m 2  z  1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie  środka zależy od chłonności materiału i  techniki nakładania.