SARSIL® BRUK-PREMIUM

SARSIL® BRUK-PREMIUM

Silikonowa emulsja do zabezpieczania olejo- i hydrofobowego  kostki brukowej i betonu

SARSIL ®  bruk -PREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania emulsją modyfikowanych związków silikonowych w wodzie.
Cechy charakterystyczne:
  • doskonale impregnuje powierzchnie nadając jej własności hydrofobowe,
  • zabezpiecza przed zabrudzeniami olejami, tłuszczami,  smarami,
  • uszlachetnia powierzchnię, nadaje efekt „mokrej kostki” ,
  • penetruje w  podłoże tworząc warstwę ochronną , odporną na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i  wie – le czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” materiału,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i  ułatwia samooczyszczanie kostki brukowej pod wpływem opadów atmosferycznych,
  • zwiększa mrozoodporność,
  • zmniejsza wykwity solne i zapobiega ich powstawaniu
Przeznaczenie:
SARSIL ®   bruk-  PREMIUM  jest  nowoczesnym  ekologicznym hydrofobowym preparatem silikonowym o  własnościach olejofobowych przeznaczonym głównie do zabezpieczenia nawierzchni wykonanej z kostki brukowej oraz  elementów betonowych wokół domu (chodniki, podjazdy  garażowe, tarasy itp.) jak również w  miejscach typu: stacje benzynowe, warsztaty samochodowe, parkingi, ciągi  piesze i  innych narażonych na zabrudzenia. Impregnat  silikonowy  naniesiony  na  powierzchnię  kostki  głęboko  i  równomiernie penetruje w  jej strukturę tworząc trwałą  i  stabilną  ochronę  przed  nasiąkaniem  wodą,  zwiększa  mrozoodporność,  ułatwia  usuwanie  z  powierzchni  różnego rodzaju zanieczyszczeń, skutecznie chroni przed  plamami z  olejów napędowych, tłuszczy jadalnych, syn – tetycznych i  smarów, utrudniając wnikanie tego typu za – brudzeń w  strukturę podłoża. Ponadto ożywia kolor kostki  brukowej dając efekt tzw. „mokrej kostki”. Zaimpregnowana kostka zachowuje trwałość i  estetyczny wygląd na wie – le lat. Zalecane jest przeprowadzenie próby aplikacyjnej  do oceny ostatecznego efektu impregnacji. Preparat nie powoduje wybłyszczenia ani zmiany struktury powierzchni impregnowanej. W  przypadku podłoży nisko-chłonnych nie należy pozo – stawiać nie wchłoniętej warstwy impregnatu. Nadmiar preparatu usunąć po 15 minutach od impregnacji.
Stosowanie:

Przed przystąpieniem do impregnacji powierzchnię kostki brukowej lub betonowej należy oczyścić z  wierzchnich  zabrudzeń wykorzystaniem np. myjki ciśnieniowej. Trudne do usunięcia wykwity wapienne należy usunąć preparatem  Sarsil ®  czyścik – bruk, klinkier, kamień. SARSIL ® bruk-PREMIUM nanosić na suchą powierzchnię w  wa – runkach  suchej,  bezdeszczowej  pogody  w  temperaturze od +5 do +30°C. Należy zadbać, aby równomiernie  rozprowadzić środek, co pozwoli uzyskać jednakową intensywność wzmocnienia koloru podłoża. Powierzchnia  uzyskuje pełne własności hydrofobowe i  olejofobowe po  ok. 24 godzinach. W  tym czasie podłoże należy chronić  przed  deszczem  i  zabrudzeniem.  Przed  zastosowaniem   preparatu na kostki brukowe klinkierowe lub z  posypką  kamienną należy wykonać próbę aplikacyjną. Zaimpregnowane powierzchnie, szczególnie w  przypadku zabrudzeń „olejowych” należy w  miarę możliwości jak  najszybciej oczyścić. Pozostawiony olej na powierzchni  z  czasem może wniknąć w  podłoże. Zaleca się impregnację świeżo położonej kostki brukowej po okresie sezonowania (nie krótszym niż jeden miesiąc).

Nakładanie:

Przed użyciem preparat dokładnie wymieszać! Impregnację  można  wykonać  przy  użyciu  pędzla  lub  wałka.  Zaleca  się  dwukrotną  impregnację  w  krótkich  odstępach  czasu  metodą  „mokre  na  mokre”.  Drugą  warstwę nakładać w  zależności od temperatury otoczenia nie później niż po upływie 30 minut tj. dopóki  powierzchnia jest wilgotna. Powierzchnia powinna być  nasycona  dokładnie  i  równomiernie.  Nie  pozostawiać  niewchłoniętego preparatu.

Wydajność:

1,5–3 m 2  z  1 kg przy dwukrotnej impregnacji. Zużycie  środka zależy od chłonności impregnowanego materiału,  porowatości i techniki nanoszenia.