Ochrona przed wodą i olejami

Wiele powierzchni mineralnych narażonych jest poza działaniem wilgoci i warunków atmosferycznych na powstawanie tłustych plam. Rozwiązaniem dla powierzchni mineralnych w kuchniach, posadzkach, tarasach, podjazdach jest Dynasil®…

Coraz częstsze stosowanie materiałów takich jak ceramika, kamienie naturalne, czy beton architektoniczny w łazienkach, kuchniach sprawiają że są one narażone na powstawanie tłustych plam a nie jak dotąd wyłącznie na działanie deszczu i mrozu. Wymusza to wiec dodatkową ochronę przed skutkami kontaktu tłustych cieczy, alkoholi itp.
Kąt zwilżania jest wartością dobrze charakteryzującą właściwości hydrofilowe i hydrofobowe materiałów impregnowanych znajdujących się w kontakcie z wodą, jednakże nie jest miarodajnym wskaźnikiem zwilżalności dla cieczy innego rodzaju, takich jak np. oleje.

W przypadku cieczy innych od wody wielkością lepiej opisującą właściwości zwilżania danej cieczy jest jej napięcie powierzchniowe. Napięcie powierzchniowe jest wielkością charakterystyczną dla danego rodzaju substancji. Ciecze których napięcie powierzchniowe jest niższe niż napięcie powierzchniowe danego materiału na której są one umieszczone, będą zwilżać tę powierzchnię. Dzieje się tak na powierzchniach hydrofobowych, w które bez problemu wnikają oleje.

Modyfikowane oleofobowe silany Dynasil®

Dynasil® dzięki modyfikowanym silanom, może zaoferować rozszerzoną ochronę również przed olejami. Zastosowane w impregnatach Dynasil® związki pozwalają modyfikować naprężenia powierzchniowe materiałów w taki sposób że powierzchnia jest odporna na wnikanie substancji takich jak oleje, podobnie jak to się dzieje na powierzchniach hydrofobowych odpornych na wnikanie wody.

Modyfikowane silany strukturą i budową są zbliżone do budowy cząstek teflonu.  Zachowują jednak one mały wymiar przez co ich zdolność do penetracji powierzchni nie maleje, oraz nie ograniczają zdolności oddechowych podłoża, co jest istotną cechą dla trwałości materiałów elewacyjnych.

Podobnie jak hydrofobowe silany, reagują chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci atmosferycznej,  przechodząc w odporną na promieniowanie ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną. Po zabiegu impregnacji substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako molekularna warstwa, nadając powierzchni odporność na wodę, oleje. Zabezpieczone w ten sposób powierzchnie wykazują dużą odporność na alkohole, rozpuszczalniki oraz wnikanie farb w sprayu.

Oleofobowe impregnaty Dynasil®, pozwalają również uzyskać znacznie większy kąt zwilżania dla wody przez co zabezpieczone w ten sposób materiały posiadają jeszcze lepsze właściwości hydrofobowe.