Impregnaty Sarsil

Impregnaty rozpuszczalnikowe

SARSIL® W

SARSIL® W jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® KLINKIER

SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® KAMIEŃ

SARSIL® kamień jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® H-16/S

SARSIL® H-16S jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® H-14/R

SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® BRUK

SARSIL® bruk jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

Impregnaty wodne

SARSIL® ME-25

Sarsil ® ME-25 jest wodną emulsją silikonową z niewielką domieszką rozpuszczalnika.

SARSIL® ME-05/G

Sarsil ® ME-05/G jest wodną emulsją silikonową z niewielką domieszką rozpuszczalnika oraz…

SARSIL® BRUK-PREMIUM

SARSIL® bruk -PREMIUM jest gotową do bezpośredniego stosowania emulsją modyfikowanych związków silikonowych w wodzie

AHYDROSIL® K

Ahydrosil® K jest wodnym roztworem związków silikonowych w formie koncentratu.

Środki czyszczące

SARSIL® ZMYWACZ

SARSIL® zmywacz jest preparatem opartym na mieszaninie estrów i rozpuszczalników.

SARSIL® czyścik- BRUK, KLINKIER, KAMIEŃ

SARSIL® czyścik-bruk, klinkier, kamień jest płynnym środkiem na bazie kwaśnych związków organicznych…

SARSIL® CZYŚCIK

SARSIL® czyścik jest środkiem na bazie kwasów nieorganicznych łużącym do chemicznego usuwania…

Inne

SARSIL® ME-25

Sarsil ® ME-25 jest wodną emulsją silikonową z niewielką domieszką rozpuszczalnika.

SARSIL® ME-60

SARSIL® ME-60 jest wodną emulsją silikonową na bazie silanów i polisiloksanów.

SARSIL® G-50

Sarsil® G-50 jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją na bazie reaktywnych polisiloksanów.

SARSIL® CM-70

SARSIL® CM-70 jest wodną emulsją reaktywnych polisiloksanów.

POLSIL® AMO-50

POLSIL® AMO-50 jest bezrozpuszczalnikową, wodną emulsją silikonową zawierającą…