Impregnaty rozpuszczalnikowe

Impregnaty rozpuszczalnikowe

SARSIL® W

SARSIL® W jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® KLINKIER

SARSIL® klinkier jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® KAMIEŃ

SARSIL® kamień jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® H-16/S

SARSIL® H-16S jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® H-14/R

SARSIL® H-14/R jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.

SARSIL® BRUK

SARSIL® bruk jest roztworem związków silikonowych w rozpuszczalniku.