POLSIL® AMO-50

POLSIL® AMO-50

Wodna emulsja silikonowa

POLSIL ®   AMO-50  jest  bezrozpuszczalnikową,  wodną  emulsją silikonową zawierającą modyfikowany polisiloksan bez zawartości VOC tj. lotnych związków organicznych.
Cechy charakterystyczne:
  • nadaje właściwości hydrofobowe farbom, tynkom i impregnowanym materiałom budowlanym,
  • po naniesieniu na powierzchnię równomiernie penetruje w podłoże tworząc warstwę ochronną o doskonalej odporności na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV i wiele czynników chemicznych,
  • zachowuje własności „oddechowe” podłoża,
  • nie zmienia kolorystyki podłoża, natomiast może intensyfikować naturalny kolor,
  • redukuje skłonność do zabrudzeń i ułatwia samooczyszczanie materiału pod wpływem opadów atmosferycznych co gwarantuje utrzymanie przez wiele lat estetycznego wyglądu powierzchni.

Uwaga! Prace ze środkiem impregnującym POLSIL® AMO-50 należy wykonywać zachowując ogólne zasady BHP oraz inne zawarte na etykiecie.

Przeznaczenie:
Emulsja  stosowana  jest  jako  hydrofobizujący  dodatek  uszlachetniający w produkcji :
  • dyspersyjnych farb i tynków silikonowych i silikatowych
  • farb krzemianowo-wapiennych i emulsji wapiennych
  • farb na bazie żywic syntetycznych i żywic silikonowych
  • farb wewnętrzych
oraz  jako  impregnat  do  hydrofobizacji  powierzchniowej  porowatych materiałów budowlanych, takich jak: tynki cementowo-wapienne i  akrylowe (w  systemach dociepleń),  wapienie, piaskowce, beton komórkowy, bloczki gipsowe,  dachówki betonowe, cegła silikatowa itp.
Stosowanie:

POLSIL ®  AMO-50 jako dodatek do farb i  tynków stosuje  się w    postaci nierozcieńczonej w  końcowym etapie produkcji lub wprowadzając go na etapie dodawania spoiwa  do  receptury  farby.  Zaleca  się  stosować  jako  dodatek  uszlachetniający w  ilości od 0,5% do 5 % w  zależności od  oczekiwanego efektu hydrofobowego. Ilość preparatu na – leży dobrać na podstawie prób aplikacyjnych.  Do zewnętrznej impregnacji hydrofobowej emulsję należy  stosować po uprzednim rozcieńczeniu wodą w  proporcji  1:9 (1 część POLSIL ®  AMO-50 i 9 części wody).

Nakładanie:

Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla lub na – trysku.  Zaleca  się  przeprowadzenie  dwukrotnej  impregnacji w  krótkich odstępach czasu metodą „mokre e na  mokre”. (Drugą warstwę nakładać w  zależności od temperatury otoczenia i  porowatości materiału nie później niż  po upływie 30 minut tj. dopóki powierzchnia jest wilgotna).  Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.

Wydajność:

od  7-12  m 2  z  1 kg emulsji rozcieńczonej w  podanej proporcji wodą i  dwukrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności impregnowanego materiału i  techniki  nanoszenia.