DYNASIL® SOLID

DYNASIL® SOLID

Silanowo – Krzemianowy Impregnat O Równoczesnym Działaniu Hydrofobizującym I Konsolidującym

BEZROZPUSZCZALNIKOWY

Dynasil® Solid jest preparatem opartym na mieszaninie małocząsteczkowych substancji aktywnych o połączonym działaniu wzmacniającym i hydrofobizującym powierzchnię. Stosowany zarówno do wysokowydajnej impregnacji ochronnej przed wodą jak również do wzmacniania podłoży zniszczonych działaniem czynników atmosferycznych.

Ze względu na małocząsteczkową strukturę w stanie wyjściowym preparat Dynasil® Solid wykazuje bardzo dobrą zdolność penetracji i reagują chemicznie w materiale budowlanym w obecności wilgoci atmosferycznej przechodząc w hydrofobową, odporną na promieniowanie ultrafioletowe i działanie czynników atmosferycznych substancję czynną. Po zabiegu substancja czynna odkłada się na ściankach kapilar i porów jako makromolekularna warstwa, jednocześnie wzmacniając powierzchnię impregnowanych podłoży mineralnych. Ze względu na małocząsteczkowość substancji aktywnych zabieg impregnacji nie wpływa znacząco na dyfuzję pary wodnej

Impregnat nie zmienia wyglądu powierzchnie, nie tworzy powłoki

Renovate has proven results for setting exceptional standards in cost control, planning, scheduling and project safety. We have experience that gives us a competitive advantage over others in our field.

Zastosowanie

Dynasil® SOLID przeznaczony jest do impregnacji zarówno nowych elewacji przed wodą i wpływem czynników atmosferycznych, jak również do impregnacji i wzmacniania zdezintegrowanych wpływem czynników atmosferycznych materiałów budowlanych takich jak, beton, kamienie naturalne, materiały ceramiczne, detale dekoracyjne wykonane z gipsu.

Cechy charakterystyczne

 • zabezpiecza przed wodą i wzmacnia powierzchnie
 • doskonała zdolność do penetracji podłoża
 • wysoka odporność na alkalia
 • szybkie powstawanie efektu ochronnego
 • schnięcie do nielepiącej się postaci
 • skuteczność w przypadku małych rys i pęknięć do 0,3mm
 • skuteczny także na wilgotne podłoża
 • zwiększa mrozoodporność materiałów

Impregnacja Kamienia dekoracyjnego

Zużycie

Poniżej podane są tylko orientacyjne wartości zużycia na różne podłoża.

Kamienie naturalne mocno nasiąkliwe 0.15 – 0.25 l/m2
Kamienie naturalne mało nasiąkliwe 0.10 – 0.15 l/m2
Cegła ceramiczna 0.15 – 0.20 l/m2
Beton 0.20 – 0.25 l/m2
Gipsowy kamień dekoracyjny 0.25 – 0.50 l/m2

Faktyczne zużycie środka zależy od chłonności materiału i techniki nakładania.

Przy impregnacji „wzmacniającej zużycie impregnatu zależy od całkowitej chłonności materiału. Określenie końcowego zużycia leży po stronie wykonawcy.

Opakowania

 • Kanister: 30 L
 • Kanister: 5 L
 • Puszka: 1 L
 • *Kontener 1000 L na zamówienie