DYNASIL® NANO CONSOLIDATE 400

DYNASIL® NANO CONSOLIDATE 400

Jednoskładnikowy preparat do wzmacniania materiałów budowlanych oparty na estrach kwasu krzemowego zawierający rozpuszczalniki organiczne. Stopień wytrącania kwasu krzemowego (SiO2) ok. 41%

Przeznaczenie

Preparat do wzmacniania mineralnych materiałów budowlanych średnioporowatych o dużej nasiąkliwości, zniszczonych przez procesy starzenia przebiegające pod wpływem czynników atmosferycznych. Dynasil® NANO CONSOLIDATE – 400 charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością wnikania w kapilary materiałów budowlanych takich jak: kamienie naturalne, terakota, cegła, tynki. Przed zastosowaniem do kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste należy wykonać próbę wstępną.

Właściwości

Dynasil® NANO CONSOLIDATE 400 reaguje z wodą znajdującą się w porach materiału i wilgocią występującą w powietrzu. W wyniku reakcji wytrąca się czysto mineralna krzemionka w strukturze materiału tworząca spoiwo. Proces zachodzi pod wpływem katalizatora neutralnego wchodzącego w skład preparatu. Ze względu na to że szybkość wytrącania żelu silnie zależy od wilgotności i temperatury niezbędne jest sezonowanie materiału budowlanego po zabiegu aplikacji.

W warunkach 200C i wilgotności względnej 50% proces wytrącania spoiwa trwa ok. 4 tygodni, przy temperaturze 200C i wilgotności 75% do uzyskania pełnego wzmocnienia niezbędne jest sezonowanie materiału przez okres ok. 3 tygodni.

Podstawowe cechy
  • Układ jednoskładnikowy – łatwy w stosowaniu
  • Brak szkodliwych dla budowli produktów ubocznych
  • Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne
  • Doskonała zdolność do penetracji aż do zdrowej warstwy materiału
  • Nie zmienia przepuszczalności pary wodnej materiału
  • Brak działania hydrofobizującego

 

Dane techniczne produktu
Skład chemiczny Hydrolizowany etyloester kwasu krzemowego
Zawartość substancji czynnej Ok. 99%
Ilość wytrącanego żelu Ok. 400 g/l
System katalizatora Neutralny
Gęstość w temp 200C Ok. 1,05 kg/l
Kolor Bezbarwny/lekko żółtawy
Zużycie

Zużycie preparatu zależy od rodzaju i stanu podłoża oraz głębokości osłabionej warstwy materiału. Zużyciem może się wahać pomiędzy 0,1L na m2 a kilkoma litrami na m2

Opakowania

Kanister 30 l, Beczka 200 l, Cysterna 1000 l.