Dezaktywacja rys i pęknięć

Nowoczesne środki ochrony budowli zapewniają kompleksową ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych, ale również musza spełniać swoją funkcję na powierzchnia spękanych czy narażonych bezpośrednio na działanie wody podciąganej kapilarnie.

Materiał budowlany poddawany jest ciągłemu oddziaływaniu czynników atmosferycznych takich jak zmienne temperatury, zamarzanie czy wreszcie promieniowanie UV i działanie mikroorganizmów.Wynikiem tego oddziaływania może być powstawanie na powierzchniach betonu spękań, a w przypadku elewacji murowanych np. z cegły klinkierowej czy kamienia widocznych szczelin na połączeniach z fuga.

Takie powierzchnie są bardzo silnie narażone na dalszą destrukcję na skutek zamarzania w nich wody jak również na zniszczenia na skutek wnikania w powierzchnie krystalicznych soli rozpuszczalnych w wodzie oraz rozwój mikroorganizmów.
Uzyskany przez impregnacje Dynasil® kąt zwilżania na powierzchni ma szczególne znaczenie przy zabezpieczeniu powierzchni skorodowanych i spękanych.

Zdjęcie obrazuje działanie impregnacji na szczelinach. Na pęknięciu nałożono kroplę poczym rozsunięto dwie części materiału. Pomimo że szczelina po rozsunięciu jest stosunkowo szeroka woda nadal utrzymywana jest na powierzchni siłami napięcia wywołanego przez Dynasil®.

tech6

Przy wodzie opadowej impregnacja preparatami Dynasil® skutecznie redukuje wnikanie wody w szczelinach o szerokości do 0,3mm.

Podciąganie kapilarne

Doskonałe właściwości hydrofobowe oraz zdolność impregnatów Dynasil® do głębokiej penetracji materiałów ma dodatkowe zalety. Żaden materiał w warstwie spenetrowanej przez cząsteczki silanów nie podciąga wody kapilarnie. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w przypadku materiałów narażonych na bezpośredni kontakt z zawilgoconym podłożem, jak podmurówki oraz elementy elewacji przy bezpośrednim styku z podłożem.

Po lewej materiał nieimpregnowany – podciąga wodę kapilarnie.
Po prawej materiał impregnowany Dynasil® – nie podciąga kapilarnie wody.