CONSIL WS 120

DYNASIL® FLOOR

DOMIESZKA HYDROFOBIZUJĄCA DO BETONU

Domieszka do materiałów budowlanych na bazie zapraw cementowych, zwiększająca odporność na wnikanie wody oraz czynniki atmosferyczne.

CONSIL WS 120 jest niejonową emulsją alkoksysilanów. Posiada niezwykle silne właściwości hydrofobowe oraz zdolność do efektywnego obniżania nasiąkliwości materiałów budowlanych produkowanych na bazie cementu. Silany dostarczane w postaci emulsji do materiału w procesie produkcji reagują chemicznie z cementem oraz innymi składnikami w trakcie wiązania cementu.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
  • Znaczące obniżenie kapilarnej absorpcji wody
  • Nie wpływa na przepuszczalność pary wodnej
  • Duża odporność na wnikanie wody i soli w niej zawartej
  • Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Stabilna w czasie i odporna na warunki atmosferyczne ochrona

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: